Terapia uzależnień dla osób indywidualnych,
par i rodzin

Ośrodek terapii w urokliwym miejscu w lesie nad brzegiem  jeziora.

Terapia stacjonarna

Podstawowy program terapeutyczny
Ośrodka Forest w 3 rodzajach.

Terapia dla par

Specjalna terapia dla par, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Razem możemy więcej

Program dla młodzieży

Stosujemy terapie grupowe tworząc społeczności terapeutyczne dla naszych podopiecznych.

Witaj! Mam na imię Tomasz

Certyfikowany psychoterapeuta, specjalista ds. uzależnień od alkoholu i narkotyków, szef placówki oraz świetnego terapeutycznego zespołu, stosującego metodę leczenia “Forest Point” –
w wolnym tłumaczeniu “Punkt zwrotny”.

Za sukcesem każdego przedsięwzięcia musi stać dobry zespół. Dotyczy to zwłaszcza kwestii psychicznych człowieka. W ośrodku który prowadzę pracujemy w zespole, który składa się z wyłącznie wykwalifikowanych i doświadczonych psychoterapeutów i lekarzy. Wspólnie tworzymy zespół, który ciężko pracuje w celu zapewnienia najlepszego wsparcia dla naszych podopiecznych.

Podstawowe informacje

Więcej

Metody pracy dostosowane są do specyfiki okresu dorastania, oparte głownie na terapii behawioralnej, zakładającej zastąpienie zachowań negatywnych pozytywnymi. Głównym celem jest nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku, bez substancji psychoaktywnych. Do procesu terapeutycznego włączana jest rodzina (najbliższe osoby młodego klienta), w celu poprawa relacji w domu. Wspieramy rozwój emocjonalny oraz pracujemy nad odkrywaniem zasobów młodego klienta i wzmacnianiem motywacji do zmiany. Nie zapominamy także o realizacji osobistych celów młodego klienta. W miarę możliwości współpracujemy także z innymi placówkami (np. szkołą)

Terapia stacjonarna

Więcej

Proponujemy następujące programy terapeutyczne:

Czas trwania min. 4 miesiące (program podstawowy)
Program 6-tygodniowy (program optymalny),
Pogłębiona  psychoterapia (program pełny) 8 tygodniowy.

Kodeks etyczny

Więcej

W rozumieniu Kodeksu – terapeutą uzależnień jest osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, instruktora terapii uzależnień lub pracownik lecznictwa odwykowego, który rozpoczął proces certyfikacji.

więcej: 

Program ograniczania picia

Więcej

Ośrodek Terapii Uzależnień „FOREST” oferuje możliwość udziału w Programie Ograniczania Picia POP, realizowanego zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego celem jest wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu.

Celem POP jest ograniczenie picia przez pacjenta, we współpracy z terapeutą, poprzez ustalenie planu picia i zasad określających ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce używania alkoholu. Realizacja programu przez pacjenta ma przyczynić się do redukcji i zwiększenia kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Dla kierowców

Więcej

Cel główny terapii

wyeliminowanie ryzyka prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu

Cele szczegółowe

 • dostarczenie wiedzy na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka w kontekście prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • dostarczenie wiedzy na temat przepisów prawnych a skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu
 • zapoznanie uczestników z danymi statystycznymi w świetle ruchu drogowego z powodu nietrzeźwości kierowców
 • nabycie umiejętności przeliczania spożytego alkoholu na promile alkoholu we krwi,
 • autodiagnoza stylu picia uczestników zajęć
 • analiza osobistych bezpiecznych i ryzykownych zachowań w ruchu drogowym i w życiu

Narkomania

Więcej

Rozwój uzależnienia

 1. Eksperymentowanie – sporadyczne zażywanie tanich i ogólnodostępnych substancji, w niewielkich ilościach. Na tym etapie przyjmowania narkotyków, zaczynają już kształtować się pewne rytuały.
 2. Problemowe używanie – nawracające, coraz częstsze przyjmowanie substancji, mające negatywne konsekwencje na kilku płaszczyznach życia. Pojawia się podejrzenie zatajania faktu zażywania.
 3. Uzależnienie – regularne, lub ciągłe zażywanie substancji, prowadzące do wielodniowych „ciągów”. Próba przerwania przyjmowania narkotyku, skutkuje silnymi „głodami”, czyli objawami abstynencyjnymi, w formie zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Terapia intensywna

Więcej

Adresowana dla osób, które chcą dokonać zmiany w swoich życiu, ale obawiają się jednocześnie trudów abstynencji. Tak intensywna terapia służyć ma zwiększeniu poczucia pewności w początkowych okresie zdrowienia.

Terapia opiera się na dialogu motywującym oraz elementach terapii stacjonarnych i służy wzmocnieniu chęci zmiany, poprzez zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny.

Terapia prowadzona w formie:

 • Psychoterapii indywidualnej (realizacja osobistych planów terapii z terapeutą indywidualnym),
 • Psychoterapii grupowej,
 • Spotkaniach terapeutycznych dla rodzin,
 • Zajęciach psychoedukacyjnych,
 • Treningu umiejętności społecznych,
 • Treningu radzenia sobie ze stresem
 • Treningu zachowań abstynenckich TAZA
Więcej

W społeczeństwie krąży wiele mitów na teat “zbawiennego” wpłu alkoholu na organizm, życie i relacje społeczne osób spożywających. W artykule rozprawiamy się z nimi z chirurgiczną precyzją!

Prawda i fałsz na temat alkoholu

Zatrucie alkoholowe

Więcej

Przedstawione poniżej zestawienie ma na celu zobrazowanie objawów zatrucia i jego rozwoju w zależności od stężenia alkoholu we krwi:

0,3 – 0,5 promila
Zakłócenie koordynacji wzrokowo-słuchowej
Zaburzenia równowagi w stopniu lekkim
Euforia
Zmniejszony krytycyzm

0,5 – 0,7 promila 

Zaburzenia sprawności ruchowej
Nieznaczne osłabienie refleksu
Wzmożona „gadatliwość”
Nadpobudliwość psychoruchowa
Obniżenie samokontroli
Niewłaściwa ocena własnych możliwości, prowadząca do fałszywej oceny sytuacji. 0,7 – 2,0 promila

kliknij LINK i czytaj dalej 

Zatrucie alkoholowe

"Moje problemy zaczęły się w wieku 18 lat. Najpierw alkohol, potem narkotyki. Dzięki terapii FOREST POINT wróciłem na właściwy tory. "

Janek: wiek 27

"Wspólna terapia z żoną w ośrodku FOREST pozwoliła nam lepiej poznać siebie i wspólnie zmierzyć się z moim uzależnieniem. Jesteśmy wdzięczni za pomoc."

Anna i Jan – Para: wiek 34 & 38

"Z początku się obawiałam, że nie będę potrafiła otworzyć się przed obcymi mi ludźmi lecz szybko przekonałam się, że nie było czego. Pan Tomasz ma dar do tej pracy nie czułam się skrępowana ani zawstydzona. Pomaga mi coraz bardziej z każdym dniem czułam, że rosnę w siłę"

Anna – wiek 25

"Problemy z moim synem zaczęły się gdy tylko zacząć uczyć się w gimnazjum. Nowe, jak się okazało starsze towarzystwo wciągnęło nas w kłopoty. Nasza terapia i praca wciąż trwa. To długa droga ale czuję, że najgorsze za nami"

Joanna – matka: wiek 40

"Niektórzy ludzie rodzą się chyba psychoterapeutami i Pan Tomek właśnie do nich należy, co polecam każdemu potrzebującemu sprawdzić osobiście"

Aleksandra: wiek 33

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub zarejestruj się na wizytę poniżej. W nagłych przypadkach zadzwoń pod 112 lub skieruj się do najbliżeszgo szpitala. 

ul. Leśna 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie.