Zespół terapeutów w Ośrodku Terapii Forest

Tomasz Wachowiak – Psychoterapeuta

 

Certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień od Narkotyków i Alkoholu.

Posiada bogate doświadczenie oraz gruntowną wiedzę w zakresie psychoterapii. Stosuje metody behawioralno-poznawcze. Analizuje i obserwuje nawyki pacjentów, co pomaga mu modyfikować program terapii indywidualnie do pacjenta tak, aby mógł wyeliminować niepożądane działania i utrwalić pozytywne efekty.

Łączy wiele technik i nurtów, co pozwala na ich optymalne wykorzystanie dla dobra pacjenta. Jego pracę cechuje podejście eklektyczne/integracyjne, co umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie pacjenta.

Piotr Janiszewski – Psychoterapeuta

 

Posiada certyfikat terapii uzależnień Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Bierze udział w tworzeniu kampanii reklamowych oraz programów profilaktyki przeciwdziałającej spożywaniu alkoholu i narkotyków.

W pracy wykorzystuje głównie nurt behawioralno-poznawczy, co pozwala dotrzeć do każdego pacjenta indywidualnie. Diagnozuje problem, motywuje do wprowadzania zmian i dalszej pracy nad sobą, co pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia. Pomaga odnaleźć odpowiedzi na istotne pytania – kim jesteśmy, czego potrzebujemy, co nas ogranicza i jak to pokonać.

Jest biegłym sądowym w dziedzinie narkomanii.

 

Katarzyna Dudzińska – Specjalista terapii uzależnień

 

Absolwentka Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Poznaniu. Zamiłowanie do pomocy innym w zakresie terapii rozpoczęła w 2011r. Od tego czasu stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie. 

W swojej pracy wykorzystuje podejście integracyjne – w szczególności nurt behawioralno-poznawczy. Łączy wiele podejść i technik, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozwiązania w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Prowadzi zajęcia z zakresu uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków, jak i również internetu, zakupów, seksu czy hazardu. Udziela wsparcie nie tylko uzależnionym, ale i ich rodzinom. Chętnie podejmuje się współpracy z osobami, które posiadają skłonność do kompulsywnych zachowań. 

Anna Gałkowska – Psycholog i Terapeuta 

 

Psycholog i Terapeutka uzależnień i współuzależnienia z Certyfikatem PTP, Psychoterapeutka w nurcie integracyjnym – w trakcie szkolenia.

Od kilku lat zajmuję się profilaktyką uzależnień, prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zdobywając doświadczenie w różnych ośrodkach. Systematycznie podnoszę kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach, a także warsztatach rozwojowych. W swojej pracy wykorzystuję różne nurty m.in. Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, elementy Terapii Par, Dialog Motywujący.

Praca w terapii to dla mnie sens życia i pasja , a priorytetem jest dobro pacjenta. Do każdego staram się podchodzić indywidualnie, z poszanowaniem jego życia i trudności, podziwem za odwagę i wdzięcznością za doświadczenie jakie zdobywam dzięki wspólnej pracy.