Zespół terapeutów w Ośrodku Terapii Forest

Tomasz Wachowiak – Psychoterapeuta

Certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień od Narkotyków i Alkoholu.

Posiada bogate doświadczenie oraz gruntowną wiedzę w zakresie psychoterapii. Stosuje metody behawioralno-poznawcze. Analizuje i obserwuje nawyki pacjentów, co pomaga mu modyfikować program terapii indywidualnie do pacjenta tak, aby mógł wyeliminować niepożądane działania i utrwalić pozytywne efekty.

Łączy wiele technik i nurtów, co pozwala na ich optymalne wykorzystanie dla dobra pacjenta. Jego pracę cechuje podejście eklektyczne/integracyjne, co umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie pacjenta.

Piotr Janiszewski – Psychoterapeuta

Posiada certyfikat terapii uzależnień Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Bierze udział w tworzeniu kampanii reklamowych oraz programów profilaktyki przeciwdziałającej spożywaniu alkoholu i narkotyków.

W pracy wykorzystuje głównie nurt behawioralno-poznawczy, co pozwala dotrzeć do każdego pacjenta indywidualnie. Diagnozuje problem, motywuje do wprowadzania zmian i dalszej pracy nad sobą, co pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia. Pomaga odnaleźć odpowiedzi na istotne pytania – kim jesteśmy, czego potrzebujemy, co nas ogranicza i jak to pokonać.

Jest biegłym sądowym w dziedzinie narkomanii.

Katarzyna Dudzińska – Specjalista terapii uzależnień

Absolwentka Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Poznaniu. Zamiłowanie do pomocy innym w zakresie terapii rozpoczęła w 2011r. Od tego czasu stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie.

W swojej pracy wykorzystuje podejście integracyjne – w szczególności nurt behawioralno-poznawczy. Łączy wiele podejść i technik, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozwiązania w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Prowadzi zajęcia z zakresu uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków, jak i również internetu, zakupów, seksu czy hazardu. Udziela wsparcie nie tylko uzależnionym, ale i ich rodzinom. Chętnie podejmuje się współpracy z osobami, które posiadają skłonność do kompulsywnych zachowań.

Anna Baranowska – Psycholog i Terapeuta 

Psycholog i Terapeutka uzależnień i współuzależnienia z Certyfikatem PTP, Psychoterapeutka w nurcie integracyjnym – w trakcie szkolenia.

Od kilku lat zajmuję się profilaktyką uzależnień, prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zdobywając doświadczenie w różnych ośrodkach. Systematycznie podnoszę kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach, a także warsztatach rozwojowych. W swojej pracy wykorzystuję różne nurty m.in. Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, elementy Terapii Par, Dialog Motywujący.

Praca w terapii to dla mnie sens życia i pasja , a priorytetem jest dobro pacjenta. Do każdego staram się podchodzić indywidualnie, z poszanowaniem jego życia i trudności, podziwem za odwagę i wdzięcznością za doświadczenie jakie zdobywam dzięki wspólnej pracy.

Grażyna Fryca – Psycholog 

Jestem psychologiem, ukończyłam   Akademię Ekonomiczno- Humanistyczną w Warszawie. Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Szkolenie z terapii uzależnień odbyłam w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Wieloletnie doświadczenie w pracy jako psychoterapeuta uzależnień, zdobywałam pracując w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień, Oddziale Psychiatrycznym  a także  Poradniach Leczenia Uzależnień. Od 10 lat swoją pracę superwizuję u certyfikowanych superwizorów. Jako psycholog wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. Pracuje w nurcie integracyjnym, szczególnie bliska jest mi praca w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w problematyce DDA. Wierzę, że bagaż bolesnych doświadczeń z dzieciństwa nie musi determinować reszty życia. Że biorąc odpowiedzialność za swoje życie można uzyskać poczucie własnej wartości, godności, spokoju i bezpieczeństwa

W mojej pracy staram się podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie, szukać jego zasobów i wspierać w budowaniu trzeźwego życia. Zachęcam pacjentów do zwiększania wglądu w siebie i głębszego poznawania siebie. Staram się pokazać pacjentom, że życie na trzeźwo, dzięki psychoterapii jest możliwe i do tego może być piękne.

Alina Lipkowska – Specjalista psychoterapii uzależnień

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Szkolenia w zakresie terapii uzależnień odbyłam w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz w Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień Błękitnego Krzyża w Polsce. Ponadto ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Dialogu Motywującego.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie uzależnień zdobywałam w poradniach leczenia uzależnień. Pracuję w nurcie integracyjnym, szczególnie bliski jest mi dialog motywujący oraz nurt poznawczo-behawioralny.

Praca w terapii uzależnień jest dla mnie bardzo ważna, do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie. Jestem przekonana, że ludzie są niekwestionowanymi ekspertami, jeśli chodzi o nich samych. Potrzebują tylko albo aż sprzyjającej atmosfery do zmiany.