Zatrucie alkoholowe

Przedstawione poniżej zestawienie ma na celu zobrazowanie objawów zatrucia i jego rozwoju w zależności od stężenia alkoholu we krwi:

0,3 – 0,5 promila
Zakłócenie koordynacji wzrokowo-słuchowej
Zaburzenia równowagi w stopniu lekkim
Euforia
Zmniejszony krytycyzm

0,5 – 0,7 promila 

Zaburzenia sprawności ruchowej
Nieznaczne osłabienie refleksu
Wzmożona „gadatliwość”
Nadpobudliwość psychoruchowa
Obniżenie samokontroli
Niewłaściwa ocena własnych możliwości, prowadząca do fałszywej oceny sytuacji. 0,7 – 2,0 promila

0,7 – 2,0 promile
Dysfunkcja równowagi, oraz sprawności i koordynacji ruchowej
Spadek sprawności intelektualnej (nielogiczne rozumowanie, niewłaściwe wyciągania wniosków)
Obniżenie progu bólu
Agresywność
Pobudzenie seksualne
Wzrost ciśnienia krwi
Tachykardia serca

2,0 – 3,0 promile
Deformacja mowy (bełkotanie)
Widoczne spowolnienie i zaburzenia równowagi (chód na szerokiej podstawie, chwianie się, upadanie).
Wzmożona senność
Utrata kontroli nad własnym zachowaniem

3,0 – 4,0 promile
Znaczny spadek ciśnienia krwi i ciepłoty ciała
Zanik odruchów fizjologicznych
Głębokie zaburzenie świadomości
Śpiączka (powyżej 4,0 promili – głęboka śpiączka)
Zaburzenie czynności ośrodka naczyniowo-ruchowego i oddechowego
Porażenie powyższych ośrodków
STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA

Przedstawione powyżej reakcje organizmu na wypity alkohol są orientacyjne, a przebieg zatrucia zależny jest od indywidualnych czynników cechujących osobę pijącą, takich, jak płeć, psychiczna i fizyczna kondycja zdrowotna, rodzaj wypitego alkoholu, czy tempo spożycia.