Terapia indywidualna, czy grupowa? Jaki mają wpływ na walkę z uzależnieniem