O programie Ośrodka

Program terapeutyczny ma na celu wsparcie klienta podczas tworzenia fundamentów do zmiany nawyków związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Klient realizuje osobiste cele terapeutyczne, zyskuje wsparcie w regulowaniu spraw zawodowych, prawnych, rodzinnych, oraz zdrowotnych.

Stacjonarny program terapeutyczny składa się z trzech etapów, związanych ze stażem pobytu w Ośrodku. Klient równolegle uczestniczy w następujących elementach terapii:

  • Psychoterapii indywidualnej (realizacja osobistych planów terapii z terapeutą indywidualnym),
  • Psychoterapii grupowej,
  • Konsultacji psychiatrycznej,
  • Spotkaniach terapeutycznych dla rodzin,
  • Zajęciach psychoedukacyjnych,
  • Treningu umiejętności społecznych,
  • Zajęciach ogólnorozwojowych i rekreacyjnych.

Podczas pobytu zapewniamy także pełną opiekę pielęgniarską, medyczną oraz pełne wyżywienie. Dużym atutem Ośrodka Terapii Uzależnień Borowik jest również możliwość zakwaterowania i pobytu osób odwiedzających.

Strategia terapeutyczna Ośrodka

Strategia Ośrodka skupia się głownie wokół nurtu poznawczo – behawioralnego oraz idei społeczności terapeutycznej. Wykorzystujemy również dorobek innych nurtów psychoterapeutycznych. Stąd określić można nasze podejście jako integracyjne. Nasza oferta skierowana jest do osób doświadczających trudności związanych z uzależnieniem, czy też nadużywaniem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu).

Program terapii indywidualnej opracowano z uwzględnieniem specyficznych grup klientów. Wstępnym etapem terapii jest diagnoza oraz analiza aktualnej sytuacji klienta. Na tej podstawie dokonujemy doboru odpowiedniego programu terapeutycznego.  Stacjonarny program terapii opiera się na dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Proponujemy następujące programy terapeutyczne:

  • 4 tygodnie (program podstawowy)
  • 6 tygodni (program optymalny),
  • 8 tygodni (program pełny) – psychoterapia pogłębiona.

Terapia trwa 6 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie.

Podczas całego cyklu terapii klient stopniowo realizuje swoje cele (osobisty plan terapii) oraz zyskuje kompetencje potrzebne do samodzielnego rozwiązywania trudności. Podczas terapii pomagamy nie tylko w odzyskiwaniu trzeźwości, ale też dążymy do ogólnej poprawy jakości życia klienta wspierając jego rozwój osobisty, duchowy, i emocjonalny, co doprowadzić ma także do uzdrowiania relacji z otoczeniem.