O strategii

Terapia trwa 6 dni w tygodniu, 7 godzin dziennie, a cały program przewidziany jest na 4-8 tygodni.

Adresowana do osób, które chcą dokonać zmiany w swoim życiu, ale obawiają się jednocześnie trudów abstynencji. Tak intensywna terapia służyć ma zwiększeniu poczucia pewności w początkowym okresie zdrowienia.

Terapia opiera się na dialogu motywującym oraz elementach terapii stacjonarnych i służy wzmocnieniu chęci zmiany, poprzez zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny.

Terapia prowadzona w formie:

  • Psychoterapii indywidualnej (realizacja osobistych planów terapii z terapeutą indywidualnym),
  • Psychoterapii grupowej,
  • Spotkań terapeutycznych dla rodzin,
  • Zajęć psychoedukacyjnych,
  • Treningu umiejętności społecznych,
  • Ćwiczeń radzenia sobie ze stresem
  • Warsztatów zachowań abstynenckich TAZA