Ośrodek Terapii Uzależnień Borowik oferuje możliwość udziału w Programie Ograniczania Picia POP, realizowanego zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego celem jest wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu.

Celem POP jest ograniczenie picia przez pacjenta, we współpracy z terapeutą, poprzez ustalenie planu picia i zasad określających ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce używania alkoholu. Realizacja programu przez pacjenta ma przyczynić się do redukcji i zwiększenia kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Program ograniczania picia nakierowany jest na poprawę funkcjonowania psychicznego i społecznego pacjenta, w tym zmianę jego postawy wobec spożywania alkoholu.
W dowolnym momencie uczestnictwa w programie istnieje możliwość przejścia na całkowitą abstynencję i podjęcie terapii w tym zakresie, gdy pacjent uzna, że kontrolowanie picia jednak nie jest tym, czego szukał.

Czas trwania: 8-12 tygodni, spotkania minimum raz w tygodniu.

Kto może skorzystać z Programu:

 • osoby pijące alkohol szkodliwie, a także
 • uzależnieni od alkoholu, szczególnie:
 • bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
 • nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
  w początkowej fazie uzależnienia,
 • z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
 • doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
 • lepiej funkcjonujące społecznie,
 • młodsze.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do udziału w programie ograniczania picia jest:

 • ciąża,
 • wszelkie zaburzenia funkcji wątroby, np. marskość, zapalenie wątroby, podwyższone stężenia enzymów wątrobowych w surowicy,
 • choroby metaboliczne, np. cukrzyca,
 • układu pokarmowego, np. choroba wrzodowa, zapalenie trzustki,
 • układu krążenia, m.in. nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, stan po zawale serca i inne uszkodzenia mięśnia serca,
 • neurologiczne, np. padaczka, stan po udarze mózgu,
  niedokrwistość,
 • zaburzenia psychiczne, m.in. niedawno przebyte majaczenia alkoholowe lub abstynencyjne napady drgawkowe,
 • inna przewlekła psychoza alkoholowa, znaczące zaburzenia funkcji poznawczych, w tym otępienie, psychozy nieorganiczne (np. schizofrenia, zaburzenia afektywne),
 • długotrwałe przyjmowanie leków wchodzących w interakcje z alkoholem,
 • przeciwwskazania prawne