Zdrowie psychiczne dziecka powinno być priorytetem dla każdego rodzica. Od niego zależy wiele czynników, takich jak ogólne samopoczucie dziecka, czy też jego rozwój. Dbanie o poczucie bezpieczeństwa, jak i komfort dziecka, to podstawa, aby uniknąć problemów w przyszłości. Przyczyn problemów ze zdrowiem psychicznym dziecka może być wiele. Jedną z nich są relacje z rówieśnikami. Jak problemy z rówieśnikami wpływają na zdrowie psychiczne dziecka? Odpowiedź można znaleźć poniżej!

Istota relacji dziecka z rówieśnikami

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak relacje dziecka z jego rówieśnikami oddziałują na resztę sfer życiowych. Istota relacji z innymi dziećmi jest ogromna, bowiem wpływa to zarówno na zdrowie psychiczne dziecka, jak i jego ogólny rozwój. Błędem jest zamykanie dziecka w kręgu dorosłych i uniemożliwianie mu socjalizacji z rówieśnikami. Przyczynia się to do późniejszych problemów z socjalizacją, jak i odnalezieniem się w dorosłości. Konieczne jest zatem przyzwyczajanie dziecka od samego początku do towarzystwa innych maluchów, np. w parku, na placu zabaw, bądź w żłobku lub przedszkolu. Relacje z innymi dziećmi przyczyniają się także do rozwoju układu emocjonalnego. Dziecko zawiera pierwsze przyjaźnie, uczy się emocji, a także zdrowego nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Zbyt późna socjalizacja dziecka z rówieśnikami skutkować może różnego rodzaju zaburzeniami, dlatego warto dbać o to, aby dziecko posiadało inne relacje niż te z dorosłymi.

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, normalna zatem jest chęć, aby nie otaczało się ono rówieśnikami, z którymi nie ma dobrego kontaktu i wspólnego języka. Choć wydawać by się mogło, że posiadanie wokół siebie wyłącznie przyjaciół oznacza nieskończone szczęście, jest to mylne założenie. Ma to także ogromny wpływ na socjalizację dziecka i jego późniejsze dostosowanie się do dorosłości. Dorosłe życie bywa bardziej skomplikowane, konieczne jest zatem nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, czy też odnalezienia się w sytuacjach stresowych.

Przyczyny problemów dziecka z rówieśnikami

Choć nawiązywanie relacji międzyludzkich potrafi być trudne dla wszystkich, szczególnie ważne jest dbanie o kontakty dziecka z rówieśnikami. Pojawić się mogą one z różnych powodów, dlatego warto znaleźć źródło problemu, aby móc go zrozumieć, jak i znaleźć rozwiązanie dla niego. Do najczęściej występujących przyczyn można zaliczyć:

 • niskie poczucie wartości dziecka;
 • zbyt wysokie mniemanie o sobie;
 • problemy z przeszłości dotyczące innych dzieci;
 • strach przed odrzuceniem;
 • nieumiejętność zrozumienia środowiska innego niż domowe;
 • dłuższy brak kontaktu z innymi dziećmi.

Odrzucenie dziecka przez rówieśników

Relacje międzyludzkie potrafią być skomplikowane dla każdego, w tym także dla dzieci. Nie powinien nikogo zatem dziwić fakt, że problemy na tym podłożu mogą nieść ze sobą ogrom negatywnych następstw. Przekładają się one na późniejsze dorastanie, czy też dorosłość. Problemy z rówieśnikami mają ogromny wpływ na zdrowie psychiczne dziecka. Dlatego nie warto ich zlekceważyć, ponieważ mogą powodować one różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Dość często można spotkać się ze zjawiskiem, które jest szczególnie niebezpieczne dla każdego dziecka. Odrzucenie przez inne dzieci, tzw. zostanie kozłem ofiarnym, niesie ze sobą ogrom negatywnych skutków. Powodować to może nie tylko zaburzenia psychiczne, lecz mieć także wpływ na zdrowie i życie dziecka. Dziecko, które nie nawiązuje bliskich relacji, czy też nie radzi sobie w kontaktach z innymi, może zacząć myśleć, iż nie zasługuje na przyjaźń. W organizmie dziecka narastają także negatywne emocje, które przełożenie mają na inne aspekty życiowe. Wzrasta uczucie gniewu, żalu i smutku, występują problemy z koncentracją i pamięcią, a co za tym idzie – dziecko zaczyna mieć problemy z nauką. Odrzucone dzieci nie czują się pewnie, a poczucie osamotnienia nie znika wraz ze zmianą etapu życiowego. Problemy, które występują we wczesnych etapach życia dziecka, prowadzić mogą do różnego rodzaju chorób, takich jak:

 • depresja;
 • uzależnienie;
 • nadwaga;
 • infekcje;
 • różnego rodzaju choroby układu krwionośnego.

Jak pomóc dziecku, które ma problemy z rówieśnikami?

Najważniejszą kwestią niesienia pomocy własnemu dziecku, jest znalezienie źródła jego problemów. Jeśli dotyczy ono kontaktów z innymi rówieśnikami, konieczna jest świadomość, z jakiej przyczyny nastąpiły. Warto też zakorzenić w nim zachowania, które pomogą uniknąć mu tego typu trudności. Zadaniem rodzica jest nauczenie dziecka szacunku do innych osób. Konieczne jest poświęcanie mu odpowiedniej ilości uwagi, jak również przystosowywanie go do zabawy i pracy w grupie. Problemy z rówieśnikami mają ogromny wpływ na zdrowie psychiczne dziecka, niestety czasami negatywne skutki zakorzenią się tak głęboko, że konieczna jest terapia dla młodzieży bądź dzieci. Relacje z innymi dziećmi mają za zadanie przystosować go do późniejszego, dorosłego życia. Dlatego niezwykle ważne jest dbanie o jego potrzeby i reagowanie na sytuacje, które mogą przyczyniać się do trudności w życiu codziennym.