Tomasz Wachowiak

Właściciel oraz Psychoterapeuta


Jestem certyfikowanym psychoterapeutą oraz specjalistą psychoterapii uzależnień od narkotyków i alkoholu. Posiadam bogate doświadczenie oraz gruntowną wiedzę w zakresie psychoterapii. Poza prowadzeniem 'Borowika' jestem także właścicielem siostrzanej placówki w Bydgoszczy, gdzie przeprowadzam terapię ambulatoryjną. Jestem również Dyrektorem Pionu Psychiatryczno-Detoksykacyjnego w Szpitalu w Człuchowie. W mojej pracy stosuję metody behawioralno-poznawcze. Analizuję i obserwuję nawyki pacjentów, co pomaga mi modyfikować program terapii indywidualnie do pacjenta tak, aby mógł wyeliminować on niepożądane działania i utrwalić pozytywne efekty. Łączę wiele technik i nurtów, co pozwala na ich optymalne wykorzystanie dla dobra pacjenta. Moją pracę cechuje podejście eklektyczne/integracyjne, co umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie pacjenta.

Anna Baranowska

Psycholog i Terapeuta


Jestem psychologiem i terapeutą uzależnień i współuzależnienia z Certyfikatem PTP. Jestem także psychoterapeutką w nurcie integracyjnym – w trakcie szkolenia. Od kilku lat zajmuję się profilaktyką uzależnień. Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam i nadal zdobywam w różnych ośrodkach terapii uzależnień. Systematycznie podnoszę kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach, a także warsztatach rozwojowych. W swojej pracy wykorzystuję różne nurty m.in. Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, elementy Terapii Par, Dialog Motywujący. Praca w terapii to dla mnie sens życia i pasja , a priorytetem jest dobro pacjenta. Do każdego staram się podchodzić indywidualnie, z poszanowaniem jego życia i trudności, podziwem za odwagę i wdzięcznością za doświadczenie jakie zdobywam dzięki wspólnej pracy.

Grażyna Fryca

Psycholog


Jestem psychologiem, ukończyłam Akademię Ekonomiczno- Humanistyczną w Warszawie. Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Szkolenie z terapii uzależnień odbyłam w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w pracy jako psychoterapeuta uzależnień zdobywałam pracując na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień, Oddziale Psychiatrycznym, a także w Poradniach Leczenia Uzależnień. Od 10 lat swoją pracę superwizuję u certyfikowanych superwizorów. Jako psycholog wspieram klientów w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami. Pracuję w nurcie integracyjnym, szczególnie bliska jest mi praca w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w problematyce DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Wierzę, że bagaż bolesnych doświadczeń z dzieciństwa nie musi determinować reszty życia. Że biorąc odpowiedzialność za swoje życie można uzyskać poczucie własnej wartości, godności, spokoju i bezpieczeństwa. W mojej pracy staram się podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie, szukać jego zasobów i wspierać w budowaniu trzeźwego życia. Zachęcam pacjentów do zwiększania wglądu w siebie i głębszego poznawania siebie. Staram się pokazać pacjentom, że dzięki psychoterapii życie na trzeźwo jest możliwe i że do tego może być piękne.

Alina Lipkowska

Specjalista psychoterapii uzależnień


Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Szkolenia w zakresie terapii uzależnień odbyłam w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz w Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień Błękitnego Krzyża w Polsce. Ponadto ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Dialogu Motywującego. Doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie uzależnień zdobywałam w poradniach leczenia uzależnień. Pracuję w nurcie integracyjnym, szczególnie bliski jest mi dialog motywujący oraz nurt poznawczo-behawioralny. Praca w terapii uzależnień jest dla mnie bardzo ważna, do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie. Jestem przekonana, że ludzie są niekwestionowanymi ekspertami, jeśli chodzi o nich samych. Potrzebują tylko albo aż sprzyjającej atmosfery do zmiany.

Milena Piechocka

Specjalista Psychoterapii Uzależnień


Aktualnie jestem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień (zaświadczenie nr 553/S/2021). Szkolenie certyfikacyjne w zakresie terapii uzależnień odbywa się w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii, podmiot szkolący Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w przeróżnych szkoleniach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe jako specjalista psychoterapii uzależnień zdobywam prowadząc sesje indywidualne oraz zajęcia grupowe w ambulatoryjnym Ośrodku Terapii Uzależnień „Borowikowa” w Bydgoszczy, stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień „Borowik” w Jerzmionkach – będąc równocześnie terapeutą odpowiedzialnym za pierwszy kontakt z pacjentem/klientem, jak również koordynując pracę Ośrodka Środowiskowej Opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Człuchowie. Tym samym niezależnie od wieku pacjenta moja praca psychoterapeutyczna opiera się na systematycznym utrzymywaniu kontaktu z osobą zmagającą się z problemami wykorzystując odpowiednie metody psychoterapeutyczne. Moje zainteresowania poza psychoterapią to samodoskonalenie, tym samym bardzo szeroko rozumiany rozwój osobisty – wyznaczać ambitne cele i je osiągać. Uwielbiam także jazdę konną.

Joanna Piworowicz

Specjalista psychoterapii uzależnień


Szkolenie certyfikacyjne w zakresie terapii uzależnień odbyłam w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii, podmiot szkolący STU w Gdańsku. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam i nadal zdobywam pracując w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i w obszarze uzależnień behawioralnych. Prowadzę także terapię dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pracuję w nurcie integracyjnym, szczególnie bliski mi jest Transteoretyczny Model Zmiany, który pozwala na indywidualne podejście do każdego pacjenta. W swojej pracy terapeutycznej, zgodnie z Duchem Dialogu Motywującego, staram się, aby relacja z pacjentem była oparta na partnerstwie, współpracy i akceptacji drugiej osoby, w trosce o jej dobro, na założeniu, że dysponuje ona motywacją do zmiany i własnymi zasobami.

Anita Dowksza

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień


W pracy wykorzystuję model psychoterapii zintegrowanej, dostosowanej do potrzeb indywidualnych pacjenta. Często posługuję się metodą dialogu motywującego. W pracy terapeutycznej koncentruję się głównie na przełamywaniu oporu przed zmianą, utrzymaniu stałej wewnętrznej motywacji do pracy nad poznawaniem siebie i odkrywaniem źródeł własnych problemów.

Katarzyna Dudzińska

Specjalista terapii uzależnień


Jestem absolwentką Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Poznaniu. Zamiłowanie do pomocy innym w zakresie terapii rozpoczęłam w 2011r. Od tego czasu stale poszerzam swoją wiedzę i zdobywam doświadczenie w tej dziedzinie. W swojej pracy wykorzystujeę podejście integracyjne – w szczególności nurt behawioralno-poznawczy. Łączę wiele podejść i technik, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozwiązania w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Prowadzę zajęcia z zakresu uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków, jak również internetu, zakupów, seksu czy hazardu. Udzielam wsparcia nie tylko uzależnionym, ale i ich rodzinom. Chętnie podejmuję się współpracy z osobami, które posiadają skłonność do kompulsywnych zachowań.

Agata Wachowiak

Marketing


Z wykształcenia jestem prawnikiem i filologiem. Na co dzień pracuję w dziale kadr w międzynarodowej korporacji zajmującej się consultingiem. W Ośrodku Terapii Uzależnień 'Borowik' koordynuję działania marketingowe. Staram się, aby o naszym Ośrodku dowiedziało się jak najwięcej osób, którym moglibyśmy pomóc. Dbam o dobry wizerunek Borowika i sprawdzam, czy wszystko w reklamie działa tak jak powinno. W wolnym czasie podróżuję, praktykuję jogę i chodzę na zajęcia fitness. Interesuję się również kulturą Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Bożena Chrzan

Pielęgniarka


Pracuje jako pielęgniarka od 20 lat. Jestem uśmiechniętą osobą, która z przyjemnością wysłucha i porozmawia. Staram się, aby pacjenci otrzymywali pomoc na najwyższym poziomie, a także czuli się komfortowo w naszym Ośrodku. Lubię psychologię, długie spacery, zwierzęta, dobry film, a przede wszystkim pomagać innym odnaleźć siebie.

Magdalena Purzycka

Ratownik medyczny


Absolwentka UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy na kierunku Ratownictwo medyczne, magister Zdrowia Publicznego. Swoją przygodę z ratownictwem rozpoczęłam w 2010 roku, uprzednio będąc czynnym ratownikiem wodnym. Od tej pory zgłębiam wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii i detoksykacji medycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych oraz leków. Pomagam osobom w przerwaniu nałogu poprzez eliminowanie objawów odstawiennych przy użyciu farmakologii. Doświadczenie zdobywałam na oddziale Psychiatrii i detoksykacji w Szpitalu w Człuchowie oraz w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy, a także poprzez prowadzenie praktyki prywatnej w zakresie detoksykacji.

Mariusz Kozak

Lekarz


Od prawie 20 lat pracuję jako lekarz posiadający specjalizację z psychiatrii II stopnia. Obecnie pełnię dyżury na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz przyjmuję pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jestem także ordynatorem oddziału psychiatryczno-detoksykacyjnego w Szpitalu SPZOZ w Człuchowie i zastępcą dyrektora ds. medycznych. W Ośrodku Terapii Uzależnień Borowik prowadzę konsultacje lekarskie dla naszych pacjentów. Pomagam im zmierzyć się z problemami i zacząć nowy, lepszy etap w życiu. Bardzo się cieszę, że mogę pomagać osobom uzależnionym i to jeszcze w tak pięknie położonym obiekcie. W wolnych chwilach uwielbiam relaksować się w moim ogrodzie. Hoduję również króliki.

Leszek Wolański

Chirurg ogólny


Nazywam się Leszek Wolański. Jestem specjalistą chirurgii ogólnej z ponad 42-letnim doświadczeniem zawodowym. Przez ponad 30 lat pracowałem w Klinice Chirurgii Ogólnej, Klatki Piersiowej i Chorób Naczyń w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. Klinika jest znana w regionie ze świadczenia usług medycznych w pełnym zakresie zgodnie z najwyższymi światowymi standardami chirurgicznymi. W trakcie lat pracy w Szpitalu Wojskowym pokonywałem kolejne szczeble rozwoju zawodowego, uzyskując kolejne stopnie specjalizacji, a także tytuł doktora nauk medycznych. Tam przeszedłem również wszystkie szczeble hierarchii zawodowej od stanowiska Młodszego Asystenta do Adiunkta Kliniki. Obecnie od kilku lat pracuję w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, w Szpitalu, który od wielu lat utrzymuje się w czołówce rankingu najlepszych szpitali w Polsce. W Ośrodku Terapii Uzależnień „Borowik” zajmuję się wszczepianiem pacjentom leku o nazwie Disulfiram. Lek ten w znakomity sposób uzupełnia psychoterapię uzależnienia od alkoholu. Zabieg jest bezpieczny, całkowicie bezbolesny, trwa około 10 min. Polecam i zapraszam.

Ośrodek Terapii Uzależnień
Borowik w Jerzmionkach

Ośrodek położony jest w malowniczym miejscu z dala od zgiełku miasta. To urokliwe miejsce, w którym można cieszyć się ciszą i spokojem.

Z myślą o naszych pacjentach stworzyliśmy kompleks SPA m.in. kryty basen, saunę oraz jacuzzi, w którym można zrelaksować się i odpocząć.

Sauna

Basen

Jacuzzi

Sala filmowa

Stół bilardowy 

Stół do piłkarzyków

Stawy wśród natury

Siłownia

Dostęp do Internetu

Chatka góralska

Chill room

Strefa do grillowania