Dla kierowców

Zajęcia dla kierowców

Prowadzimy zajęcia dla osób, które utraciły prawo jazdy

 

Odbiorcy

osoby ubiegające się o posiadanie prawa jazdy
osoby, które utraciły prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu

Cel główny

wyeliminowanie ryzyka prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu

Cele szczegółowe

  • dostarczenie wiedzy na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka w kontekście prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • dostarczenie wiedzy na temat przepisów prawnych a skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu
  • zapoznanie uczestników z danymi statystycznymi w świetle ruchu drogowego z powodu nietrzeźwości kierowców
  • nabycie umiejętności przeliczania spożytego alkoholu na promile alkoholu we krwi,
  • autodiagnoza stylu picia uczestników zajęć
  • analiza osobistych bezpiecznych i ryzykownych zachowań w ruchu drogowym i w życiu

Czas trwania zajęć

Cały cykl obejmuje 12 godzin (zegarowych). Realizowany jest podczas 4 spotkań po 3 godziny każde. Zajęcia odbywają się w odstępie tygodniowym.

Metody pracy Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowo – wykładowej z wykorzystaniem takich metod jak: prelekcja, ankieta, wywiad, prezentacje multimedialne, ćwiczenia.

Realizatorzy programu: specjaliści psychoterapii uzależnień.

Zanim pod wpływem alkoholu wsiądziesz do samochodu obejrzyj filmy.
Może uratujesz jakieś życie – niekoniecznie swoje.