Autofobia, czyli chorobliwy strach przed samotnością.