Edukacja społeczna - alkohol

Zjawiska nadużywania, uzależnienia i innych problemów opisane zostaną poniżej na przykładzie najpopularniejszego środka odurzającego, czyli alkoholu. Warto nadmienić, że w przypadku narkotyków każde ich zażycie traktowane jest w kategoriach nadużywania lub uzależnienia (nie ma „normalnego” zażywania narkotyków).

          

 

                                                                                                                                                                                           

NADUŻYWANIE

   

Około 80% osób spożywających alkohol nie doznaje z tego powodu istotnych szkód. U około 20% używanie staje się nadużywaniem. Zgodnie z definicją prof. Jerzego Melibrudy o nadużywaniu mówimy, gdy:                                           

Pijemy za dużo i za często – kryterium to jest dosyć subiektywne, ale uznaje się, że niebezpieczne jest wypijanie tygodniowo przez kobiety więcej niż 80-100 gramów czystego alkoholu, zaś przez mężczyzn więcej niż 15- 200 gramów. Inne oznaki ryzykownego picia to także m.in.: spożycie w ciągu dnia więcej niż 100 gramów czystego alkoholu, picie codzienne nawet niewielkich ilości alkoholu, nieakceptowalne zachowanie się po alkoholu, stwarzanie niebezpiecznych sytuacji, zaniedbywanie obowiązków, picie powodujące konflikty rodzinne i społeczne. 
Picie alkoholu w nieodpowiednich okolicznościach – czyli np. spożywanie alkoholu w ciąży, w trakcie zażywania leków, przed lub w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pracy.
Gdy pijemy za wcześnie – Alkohol jest dla ludzi, ale dla zdrowych i dorosłych. Spożywanie alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia, niezależnie od ilości, zawsze uznawane jest za nadużywanie alkoholu.

 

Liczbę osób nadużywających alkoholu w Polsce szacuje się na ok. 2 mln - 2,8 mln osób.

 

W liczbę nadużywających alkoholu szacuje się na 1.250 – 1.750 osób.

          

 

         

                                                                                                                                                

UZALEŻNIENIE

   

Często problemy alkoholowe utożsamia się z alkoholizmem. Ale wśród osób nadużywających alkoholu większość nie stanowią osoby uzależnione. Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu jest chorobą dotyczącą 2% - 3% społeczeństwa. Według klasyfikacji ICD-10 głównymi objawami uzależnienia od alkoholu są:

 

Zmiana tolerancji na alkohol:

- podwyższenie tolerancji - gdy wypicie tej samej ilości alkoholu co kiedyś daje mniejsze efekty.  Żeby uzyskać ten sam efekt co kiedyś trzeba wypić więcej alkoholu.

- obniżenie tolerancji – gdy przy dawkach mniejszych niż poprzednio pojawiają się podobne efekty.

Objawy abstynencyjne – występujące po przerwaniu picia takie symptomy, jak: niepokój, drażliwość, dreszcze, drżenie rąk, skurcze mięśniowe, poty, nudności a nawet zaburzenia świadomości i majaczenia. Osoba uzależniona stara się te odczucia zminimalizować przy pomocy alkoholu
„ Głód alkoholowy” – pojawiający się w trakcie abstynencji wewnętrzny przymus napicia się oraz obawa, że nie wytrzyma się długo bez alkoholu.
Koncentracja życia wokół picia – duża część energii życiowej skoncentrowana jest wokół szukania sytuacji do wypicia.
Utrata kontroli nad piciem – po wypiciu nawet niewielkiej ilości alkoholu ujawnia się brak możliwości skutecznego decydowania ile się wypije i kiedy się przerwie picie.
Picie alkoholu pomimo szkodliwych następstw fizycznych, psychicznych i społecznych.

 

Liczbę osób uzależnionych od alkoholu w Polsce szacuje się na ok. 800 tys. - 1,2 mln osób.

 

W Gminie Bogatynia liczbę osób uzależnionych od alkoholu szacuje się na 500-750 osób.

 

                                                                                                                                                                                              

MAPA POLSKICH PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

 Jak stwierdza prof. Jerzy Melibruda, obecność alkoholu w naszym życiu dotyczy nie tylko losu pojedynczych osób, wywiera także istotny wpływ na życie i problemy całego społeczeństwa. Kreśli on następująca mapę polskich problemów alkoholowych (możemy to odnieść także do innych substancji i zachowań uzależniających). Oto główne grupy problemów:

Szkody doznawane przez osoby uzależnione od alkoholu.
Szkody zdrowotne osób dorosłych nadużywających alkoholu.
Szkody występujące u młodzieży nadużywającej alkoholu.
Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym.
Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy.
Przestępstwa i wykroczenia osób nietrzeźwych.
Łamanie prawa związane z handlem napojami alkoholowymi.

W niniejszym raporcie poruszymy w większym lub mniejszym zakresie wszystkie z wymienionych wyżej problemów.