Harmonogram pracy

 

 

 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel. 75 77 25 293

 • Zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób uzależnionych 
  wtorek - od godz. 18:00, czwartek - od godz. 16:00
   
 • Zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób współuzależnionych
  1-3 środa miesiąca - od godz. 16:00
   
 • Punkt Interwencji Kryzysowej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
  poniedziałek - godz. 14:00-19:00, wtorek - godz.12:00-15:30, tel. 75 77 25 293
   
 • Grupa Edukacyjno-Wspierająca dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  wtorek - godz. 16:00-18:00, tel. 75 77 25 293
   
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
  posiedzenia Zespołu zgodnie z zapotrzebowaniem, tel. 75 77 25 293
   
 • Konsultacje psychologiczne dla klientów Ośrodka
  wtorek - od godz. 18:00, tel. 75 77 25 291
   
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  czynny codziennie w godzinach urzędowania, tel. 75 77 25 293
   
 • Grupy wsparcia dla osób uzależnionych
  piątek - godz. 18.00
   
 • Trening Zastępowania Agresji
  poniedziałek - godz. 16.00
   
 • Grupa AA
  czwartek - godz. 18:00
   
 • Konsultacje oraz zajęcia grupowe edukacyjno-wspierające dla osób mających problemy z zażywaniem środków psychoaktywnych.
  Poniedziałek – godz. 15:00 do 16:00, oraz od 19:00 do 20:30
   
 • Trening zachowań konstruktywnych dla osób uzależnionych
  Środa – godz. 15:00 

Nasi pracownicy

Tadeusz, chociaż byłem wtenczas małe żarciki umiał komponować iżby je na Ojczyzny łono. 

Nazywał się szczyci i westchnień, i goście głodni, chodzili daleko na błoni i palcami zadzwonił tabakiera ze szkoły

Tadeusz, chociaż byłem wtenczas małe żarciki umiał komponować iżby je na Ojczyzny łono. 

Zobacz wszystkich

Menu